Besøksadresse: Mellomvegen 50, Elisabeth-senteret (Fløy B, 4 etg.)
Postadresse: Mellomvegen 50, 9007 Tromsø
Telefon: 970 04 905
(timebestilling på SMS eller tlf.)
Internett: http://www.dokternminlegesenter.com/

Mer informasjon: