Tromsø kommune har igangsatt et arbeid for å utvikle en overordnet strategi for helse og velferd mot 2040. I den forbindelse arrangerer vi en konferanse om framtidens helse- og velferdstjenester i Tromsø kommune 15. og 16. januar 2018. Vi ønsker å sette innovasjon og utvikling av den framtidige helse- og velferdstjeneste på dagsorden.
 
Formålet med dagene er å komme sammen for å øke kunnskap og snakke om hvordan vi kan samskape gode og framtidsrettede tjenester. Vi legger opp til foredrag og workshoper om helse- og velferdstjenester i et framtidsperspektiv begge dager for å belyse utfordringsbildet og diskutere visjoner, innsatsområder og mål.
 
Tromsø kommune ønsker å involvere bredt og i større grad spille på lag med innbyggere for å peke ut en felles retning for helse- og velferd og diskutere hvordan vi skal få til en samarbeidsdreven framtidsutvikling.
 
Vi inviterer ledere, medarbeidere, politikere, frivillige lag og foreninger, brukerorganisasjoner og samarbeidsparter til konferanse i Tromsø.

Tid: 15. og 16. januar 2018

Program


Påmeldingsfrist: 4. januar 2018
Konferansen er gratis (inkl. lunsj begge dagene). Gi beskjed til Vivi Ann Johnsen dersom du har meldt deg på og ikke kan møte. Meld deg på via påmeldingsskjema nederst på siden.

Kontaktpersoner i Tromsø kommune
Edel Pedersen, telefon 480 64 546
Vivi Ann Johnsen,  telefon 995 57 879
Oda Austheim, telefon 975 29 955