Åpningstid
Tirsdag kl. 09:30 - 14:00
Besøksadresse: Lakselvbukt bo- og servicesenter, 9042 Laksvatn
Telefon: 77 65 36 20

Utenom åpningstid
Henvendelser rettes til: Kaigata legekontor
Telefon: 776 08 050

Post til legekontoret sendes:
Kaigata legekontor, Postboks 680, 9257 Tromsø

Mer informasjon