SFO er et frivillig omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. - 4. trinn samt 1. - 10. trinn for funksjonshemmede barn.

Ordinær åpningstid på SFO er 07.15 - 16.45.


Søknad om SFO-plass gjøres i søknadsportalen

Søknadsfristen er 1. desember. 

Tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass, må du logge inn med ID-porten. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, vil tilbudet om plass bortfalle. Det er ikke mulig å svare på tilbud om plass etter at svarfristen er gått ut. 

Endre/ si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.

Dette koster SFO

Se opplysninger om friplass for funksjonshemmede 

​Retningslinjer og vedtekter for SFO