Åpningstid
Tirsdag kl. 09:00 - 13:30
Besøksadresse: Sjursnes bo- og servicesenter, 9030 Sjursnes
Telefon: 776 43 243

Utenom åpningstid
Henvendelser rettes til: Sentrum legekontor
Telefon: 776 66 050

Post til legekontoret sendes
Sentrum legekontor, Killengreensgate 7, 9008 Tromsø

Mer informasjon: