Kokk i barnehagen for kvalitet i kostholdet

Kokken serverer variert og næringsrik mat til barna. Frokost, lunsj og frukt serveres hver dag. Barna trenger ikke å ha med matpakke.

Aktivt arbeid for å forebygge mobbing

I Eidhaugen barnehage arbeider vi aktivt for å forebygge mobbing. Tromsø kommune vedtok i 2014 "Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler". Hovedmålsettingen er at barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og handlinger verken fra andre barn, medelever, personalet eller lærere.

I Eidhaugen barnehage skal alle ansatte være aktive i arbeidet for å skape og opprettholde et godt og mobbefritt læringsmiljø i barnehagen. Personalet skal vite at barns trivsel er voksnes ansvar. Vi skal derfor jobbe med:

  • Vektlegging av personalets ansvar for å være aktive, undersøkende og tydelige i sin yrkesutøvelse
  • Målbevisst arbeid med sosial kompetanse i barnegruppene og i personalgruppene
  • Å øke de ansattes kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing
  • Å få til et godt samarbeid med foreldre i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing

Les mer i vår handlingsplan mot mobbing og for styrking av sosial kompetanse

Vennskapsgrupper – forberedelse til skolestart

Våre barnehager har i flere år samarbeidet med de andre barnehagene i området Kaldfjord-Slettaelva om et tilbud til barn som begynner på skolen kommende høst. Målet er at barna skal  knytte kjennskap og vennskap som blir viktig for deres nye arena, skolen.
Barna møtes i grupper etter hvilken skole de skal begynne på. Gruppene møtes åtte ganger fra januar-mai (annenhver onsdag). Tilbudet gis også til barn som ikke har plass i barnehage.

Ta kontakt med nærmeste barnehage eller fagleder i Slettaelva barnehage for nærmere opplysninger: randi.lise.groholt@tromso.kommune.no.

Våre planer