Alle enheter og tjenester er underlagt Administrasjonssjefen. Hver avdeling/stab har en avdelingsdirektør/stabssjef som har det administrative ansvaret for avdelingen/staben og seksjonene/enhetene som ligger under den.

Organisasjonskart

Virksomheter med kommunalt eierskap

Adresse- og telefonliste enheter og seksjoner