Friplass i SFO er et tilbud for barn fra 4. - 10. klassetrinn som har store og sammensatte funksjonshemninger. Tilbudet skal være gratis. Plassene tildeles etter særskilt søknad og sakkyndig vurdering.

Det må sendes egen søknad om friplass. Med søknaden vedlegges dokumentasjon/sakkyndig vurdering fra Pedagogisk- Psykologisk tjeneste.

Søknad med dokumentasjon sendes
Tromsø kommune, Avdeling for oppvekst og utdanning, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø