Besøksadresse: Sjursnes bo- og servicesenter, 9030 Sjursnes
Telefon: 77 64 32 43
Post til legekontoret sendes: Sentrum legekontor, Killengreensgate 7, 9008 Tromsø

Åpningstid
Tirsdag kl. 09:00 - 13:30

Utenom åpningstid
Henvendelser rettes til Sentrum legekontor
Telefon: 77 66 60 50

Mer informasjon