Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Otium bo- og velferdssenter

Otium under bygging
Her bygges nye Otium
Otium2 under bygging
Her bygges nye Otium
Otium3 under bygging
Her bygges nye Otium
Otium4 under bygging
Her bygges nye Otium
Otium5 under bygging
Her bygges nye Otium
Slik blir utsikten fra Kulta mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik blir utsikten fra Kulta mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik vil byggene se ut mot Tromsøbrua. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik vil byggene se ut mot Tromsøbrua. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Her vises nye Otium, med usikt opp mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB
Her vises nye Otium, med usikt opp mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB
Oversikt
Oversikt
Her ser du hvordan byggene plasseres på tomta. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Her ser du hvordan byggene plasseres på tomta. Illustrasjon: HRTB Arkitekter

Om prosjektet

Otium bo- og velferdssenter skal bidra til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i Tromsdalen og virke utviklende og forebyggende i et folkehelseperspektiv. I tillegg skal Otium utvikles til å fungere som et bydelssenter med blant annet publikumsrettede funksjoner og møteplasser som seniorsenter, frivillighetssentral og kafe.

Otium bo- og velferdssenter inneholder 13 bokollektiv samt ett bofelleskap for yngre demente, i alt 137 plasser. Etableringen innebærer flytting av pasienter samt ansatte fra Tromsøysund og Kroken sykehjem. Fastlandet hjemmetjeneste med sine ansatte skal i tillegg etablere seg i det nye senteret sammen med deltjenester fra rus og psykiatri og miljøtjeneste for utviklingshemmede.

Bygningsmassen er på om lag 15 500 m2. og senteret inneholder også dagsenter, vaskeri, kjøkken og administrasjon.

Vil du vite mer? Her kan du se presentasjonen fra åpent informasjonsmøte 16. mars 2016.

Hva skjer når?

Tromsø kommune overtok bygget 19. april i år. Jobben med innflytting i senteret, og oppbygging av de aktiviteter og tilbud som skal være der, er organisert i et eget prosjekt med Lisbeth Remlo som prosjektleder. Aktivitetene som er nødvendig for at prosessen skal gå så smidig som mulig frem mot innflytting, er i gang. Flere av anbudene på inventar med mere er allerede avgjort og møblering av bygget vil starte så snart det er praktisk mulig.

Pr. april 2018 er det satt følgende milepæler:
  • Siste finpuss på bygget skjer i april - mai
  • Innflytting av møbler og annet inventar etter prioritert rekkefølge mai - august
  • Rekruttering av nyansatte kontinuerlig frem til oppstart
  • Innflytting hjemmetjeneste/ oppfølgingstjeneste og andre kontorfunksjoner mai - juni
  • Overflytting av pasienter fra 3. september 2018

Kunstnerisk utsmykking av Otium

I forbindelse med etablering av Otium bo- og velferdssenter inviteres billedkunstnere, kunsthåndverkere og samarbeidende grupper til idékonkurranse om kunstneriske uttrykk på innvendige flater og vegger i fellesområdene.

Otium bo- og velferdssenter planlegges etter prinsipper om boliggjøring og integrering i nærmiljøet. Otium skal være en møteplass for alle generasjoner og speile at Tromsø er en flerkulturell kommune og by. Dette er også førende for kunsten i senteret. Senteret er under bygging og skal tas i bruk høsten 2018.

Tromsø kommune inviterer til en begrenset idékonkurranse i to faser. I fase én - som er åpen - etterspørres en konseptuell idé for kunstnerisk behandling av vertikale flater/ vegger i utvalgte fellesarealer. Krav til innlevert material i fase én er meget begrenset, og forslagene evalueres etter oppgitte kriterier i konkurransegrunnlaget.
 
I  fase to velges tre til fem konseptuelle ideer for videre bearbeidelse/ skisseprosjekt, som honoreres med 20 000 kroner. Skisseprosjektene evalueres etter krav til innlevert materiale og oppgitte kriterier, samt etterspurt dokumentasjon som skal sikre gjennomføring. Inntil fire skisseprosjekter videreføres til oppdrag med totalbudsjett inkludert honorar på 150 000 kroner.
 
I vurderingen av konkurranseutkastene vil robuste kunstneriske konsepter som sannsynligjør realistisk gjennomføring innenfor Idekonkurransens rammer for økonomi og framdrift bli vektlagt, sammen med materialbruk og utførelse som sannsynliggjør at kunsten skal kunne oppleves av et bredt spekter brukere i overskuelig framtid.  
 
Evalueringsutvalget vil foreta en samlet vurdering av mottatte kunstneriske idéer med sikte på bredde i kunstnerisk innhold og uttrykk, lokal tilknytning og forankring - i vid forstand - og representativitet med hensyn til alder/ kjønn/ kulturell og/ eller etnisk identitet.
 
Kunstnere med samarbeidsprosjekter, tverrfaglige kunstnergruppe og kunstnere med lokal forankring og tilknytning til Tromsø oppfordres til å delta i konkurransen. 
 
Konkurransens språk er norsk.
 
Spørsmål til idékonkurransen rettes til postmaster@jarmund.no (vi vil etterhvert legge ut eventuelle spørsmål og svar når det er klart)
 
Befaring på byggeplass
Det blir avholdt befaring på byggeplassen tirsdag 3. oktober 2017 kl 14.00 - oppmøte ved brakkeriggen nedenfor Ishavskatedralen. Påmelding til befaring gjøres til postmaster@jarmund.no 
 
Frist for innlevering
Frist for innlevering i fase én i idékonkurransen er fredag 27. oktober 2017 kl 14.00. For fase to vil frist for innlevering av skisseprosjekt være onsdag 28. februar 2018.
Kunsten skal være ferdig innen september 2018, når senteret tas i bruk.

Har du spørsmål?

Fant du ikke det du lurte på? 
 
For overordnete spørsmål til prosjektet
Prosjektleder Karin Rendal, karin.rendahl@tromso.kommune.no, telefon 900 78 034
Prosjektleder Torfinn Bobakk, torfinn.bobakk@wspgroup.no, telefon 916 80 940
 
Spørsmål om det som skjer på anleggsplassen kan stilles til Econor ved kristian.ulriksen@econoras.no, telefon 934 40 819

Spørsmål om innhold og flytteprosjektet stilles til prosjektleder Lisbeth Remlo, lisbeth.remlo@tromso.kommune.no, telefon 906 64 977

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: