Kommunalteknisk norm for Tromsø kommune omfatter følgende fagdeler:

Vann og avløpsnorm
Vann – og avløpsnorm (VA)

Belysningsnorm
I pdf: Belysningsnormen med vedlegg 1 og vedlegg 2
I Word: Belysningnormen (DOC) (PDF) med vedlegg 1 (DOC) (PDF) og vedlegg 2 (DOC) (PDF)

Kommunale veger og grøntanlegg
Teknisk norm for kommunale veger og grøntanlegg er delt inn i følgende fagdeler:

  • Del A – Generell del for veg- og grøntanleggsnorm
  • Del B – Spesifikke fagnormer for veg- og grøntanlegg
  • Del C – Retningslinjer og veiledere
  • Del D – Tegninger og kart