Adresse: Lakselvbukt bo- og servicesenter, 9042 Laksvatn
Post til legekontoret sendes: Kaigata legekontor, Postboks 680, 9257 Tromsø
Telefon: 77 65 36 20

Åpningstid
Tirsdag kl. 09:30 - 14:00

Utenom åpningstid
Henvendelser rettes til Kaigata legekontor
Telefon: 77 60 80 50

Mer informasjon