Fokusområde Sør-Tromsøya barnehager

Barns trivsel - voksnes ansvar
Alle barn skal trives, hver dag. De skal ha det godt, finne venner, føle seg verdsatt og kjenne glede. Barna skal få omsorg og trøst  når de trenger det, og støtte til å mestre utfordringer. Vi vil gi gode muligheter for lek og læring, og være en romslig arena hvor alle føler seg verdsatt. Dersom barn ikke trives i barnehagen ønsker vi å få vite om det så raskt som mulig, slik at vi kan iverksette tiltak for å bedre situasjon.

Barnehagens satsningsområder

Våren 2016 ble vi og Sorgenfri barnehage med i et prosjekt om matematikk. Personalet skal få økt kompetanse og barna tidlig matematisk forståelse gjennom lek. Det vil bli et eget foreldremøte med matematikk som tema. Prosjektet ledes av Nordnorsk Vitensenter, UIT og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, Trondheim. Vi er for øvrig opptatt av generell språklig utvikling og flerspråklighet.

Samarbeid med foreldre

Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med foreldre er viktig for kvaliteten i barnehagen. Vi ønsker et nært samarbeid for at vi sammen kan gi barna en god oppvekst og utvikling. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalg.
 

Bemanning

Barnehagen oppfyller pedagognorm med en fagleder, fire pedagogiske ledere og to barnehagelærere. I tillegg har vi åtte barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter, renholder, vaktmester og eventuelle støtteressurser ved behov.

Nyttige dokumenter og lenker

Her kan du laste ned våre planer


Årsplan Sommereng 2017/2018
Årsplan Sommereng 2018/2019
Plan mot mobbing
Nettsted mot mobbing

Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.