Utetid hver dag

Vi prioriterer utetiden hver dag og er ute fra cirka kl.10.30 til 13.30. Dersom været ikke er altfor strengt spiser vi ofte andre måltid ute, og fortsetter uteleken til barnehagen stenger. I tillegg har vi en hel utedag i uken som vi bruker til turer i nærmiljøet, knyttet til at barnehagen er sertifisert som miljøfyrtårn. Se Miljøfyrtårn for mer informasjon.

Satsingsområder og målsetting

Målsettingen til barnehagen er blant annet
  • Å skape et godt miljø preget av trygghet og trivsel
  • Å være inspirert av Reggio Emilia-filosofi
Satsningsområder - Språk og matte
  • Å mestre språklige ferdigheter som å lytte, bekrefte, samtale og tolke er viktig for både den sosiale og den emosjonelle (følelsesmessige) utvikling
  • Vi vil øke barnas bevissthet og nysgjerrighet for lek med antall, rom og form.
Årsplan 2017-2017